EISYSTEM EDUTERAPEUTICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3

Kod produktu: EIS-SPE13
Producent: EISYSTEM

EDUTERAPEUTICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3 szkół podstawowych pomaga i wspiera wychowawców oraz współpracujących z nimi specjalistów, którzy nauczają dzieci przejawiające ryzyko wystąpienia u nich dysleksji lub dyskalkulii. Zastosowanie go w nauczaniu całej klasy będzie dużą korzyścią dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich indywidualnych możliwości i predyspozycji. Można wykorzystać go także na pozalekcyjnych zajęciach grupowych, indywidualnych, wyrównawczych, czy rewalidacyjnych.

Produkt dostępny do zamówienia,
wysyłka najwcześniej - wtorek (16 kwietnia 2024)
Powiedz innym o tym produkcie
Cena:
2,890.00
zawiera 23% VAT

Produkt dostępny na zamówienie

Opis produktu - EDUTERAPEUTICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3

Specjalne potrzeby edukacyjne karty pracy pdf
Pakiet Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3 szkół podstawowych pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów przejawiających ryzyko dysleksji lub dyskalkulii wśród uczniów w wieku 7-10 lat. Scenariusz i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów i z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i możliwości, ale też mogły być stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i rewalidacyjnych.

PAKIET ZAWIERA:

 • poradnik metodyczny,
 • bazę 279 ćwiczeń multimedialnych,
 • ogromny zestaw ponad 200 kart pracy do drukowania i kopiowania.
 • grę Figu-miku
 • grę wielkoformatową PAJACYK – do zabawy na dywanie

Specjalne potrzeby edukacyjne - gry edukacyjneSpecjalne potrzeby eduacyjne - ćwiczenia multimedialne 2

Zupełną NOWOŚCIĄ są pomoce dydaktyczne do pracy z wszystkimi uczniami w klasie lub na zajęciach dodatkowych. Pomoce to elementy kartonowe służących m.in. do rozwijania:

 • analizy i syntezy wzrokowej,
 • analizy i syntezy słuchowej,
 • pamięci i orientacji w przestrzeni,
 • porównywania długości i wielkości,
 • myślenia operacyjnego (w tym odwracalności, uogólnień, analizy, klasyfikowania), umiejętności językowych,
 • motoryki oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • koncentracji i umiejętności społecznych,
 • grafomotoryki.

Otwarta licencja zestawu pozwala na to, aby korzystało z niego wielu nauczycieli tej samej szkoły.

Gra Figu Miku

Gra edukacyjna Figu Miku to pomoc i urozmaicenie zajęć indywidualnych, ale i grupowych z dziećmi w wieku 5-11 lat. Gra szczególnie nadaje się do pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji ze specyficznymi problemami w nauce. Rozwija ona analizę i syntezę wzrokową i słuchową oraz orientację przestrzenną. Podczas gry uczniowie nabywają nowych umiejętności: poszukiwania, planowania, odpowiedzialności, refleksyjnego spojrzenia na własną pracę. Gra pozwala usprawnić grafomotorykę i koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Dzięki zaangażowaniu w proces twórczy dzieci wzbogacają umiejętności społeczne, językowe, myślenie operacyjne, pamięć i koncentrację uwagi. Dzięki wielu możliwym wariantom każdy z graczy znajdzie coś, w czym jest dobry, a odniesione sukcesy pozwolą stać się bardziej pewnymi siebie. W dołączonej instrukcji zamieszczono kilkanaście przykładowych wariantów gry. Kolorowe figury można wykorzystać także do stworzenia własnych wariacji – w zależności od potrzeb i możliwości uczniów. Gra składa się z 72 kartonowych kolorowych elementów, 4 kart dla nauczyciela i 5 kart pracy dla uczniów oraz dwóch instrukcji obrazkowych.

Gra PAJACYK

Pomoc do zajęć grupowych z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat. Niewątpliwie przydaje się w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji ze specyficznymi problemami w nauce. Pajacyk pomaga w usprawnianiu motoryki i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, a nauka poprzez ruch i zabawę służy nie tylko kinestetykom. Grę z pewnością można stosować jako ćwiczenie śródlekcyjne. Rozładowuje emocje, nadaje się również jako wypełnienie wolnego czasu uczniów, którzy szybciej od innych skończyli wykonywanie zadań w ławkach. Podczas gry dzieci rozwijają analizę i syntezę wzrokową i słuchową. Ćwiczą orientację przestrzenną (także w obrębie własnego ciała), nabywają też umiejętność planowania. Z kolei nauczanie i zabawy na konkretach jeszcze bardziej pozwalają uczniom łatwiej przyswoić umiejętności matematyczne, polonistyczne i muzyczne. Do Pajacyka dołączono instrukcję, w której zawarto kilkanaście różnych pomysłów na to, jak tę wielkoformatową grę można wykorzystać w pracy z uczniami.

Ten produkt najczęściej wyszukiwano z wykorzystaniem fraz:
specjalne potrzeby edukacyjne, dyskalkuli i dysgrafia u dzieci, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pomoce dydaktyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczanie dzieci z problemami rozwojwymi
Skontaktuj się, jeżeli nie znalazłeś odpowiedniego produktu!

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.