EISYSTEM EDUTERAPEUTICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8

Kod produktu: EISYSTEMSPE4-8
Producent: EISYSTEM

Ten zestaw posiada bogatą i różnorodną bazę ćwiczeń obejmujących takie zagadnienia jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz dyskalkulia. Przeznaczony jest do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i kompensacyjnych przez nauczycieli oraz pedagogów-psychologów. Jest to jedyny, z dostępnych na rynku, tak rozbudowany zestaw motywujący uczniów do aktywnego udziału w zajęciach terapii pedagogicznej i systematycznego treningu.Obecnie dołączony jest do niego prezent – długopis 3D!

Produkt dostępny do zamówienia,
wysyłka najwcześniej - wtorek (5 marca 2024)
Powiedz innym o tym produkcie
Cena:
2,890.00
zawiera 23% VAT

Produkt dostępny na zamówienie

Opis produktu - EDUTERAPEUTICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8

UWAGA !!! DO KAŻDEGO ZAKUPIONEGO ZESTAWU DOŁĄCZAMY PREZENT – DŁUGOPIS 3D

długopis 3D do zestawu Eduterpaeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne  Długopis 3d - kreatywne zabawy

Program EDUTERAPEUTICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne skierowany jest do nauczycieli oraz pedagogów-psychologów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i kompensacyjnych. Jądrem programu są multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy. Część materiału ćwiczeniowego może być równolegle wykorzystany do wspierania rozwoju kluczowych kompetencji językowych i matematycznych wśród uczniów wymagających szczególnego podejścia do nauczania, w szczególności dla uczniów:

 • z problemami emocjonalnymi, w tym problemami ze spektrum autyzmu,
 • zaniedbanych społecznie,
 • z dysleksją (w wąskim rozumieniu) – problemy w czytaniu
 • z dysortografią – problemy z poprawną pisownią
 • z dysgrafią – problemy z opanowaniem czytelnego graficznie pisma
 • z dyskalkulią – problemy w rozumieniu
 • z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
 • z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia.

Eduterpaeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne zadania multimedialne

Cały program zawiera ogromną bazę:

 • ćwiczeń multimedialnych – blisko 500 ćwiczeń,
 • materiałów pomocniczych w postaci ćwiczeń i kart pracy – 420 różnych kart pracy, które można wielokrotnie drukować i wykorzystywać do pracy z uczniem na zajęciach lub w postaci zadań domowych,
 • zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do doskonale znanym dzieciom gier komputerowych.

Eduterpaeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne ćwiczenie z gramatyki języka polskiego

Zestaw Eduterapeutica – Specjalne Potrzeby Edukacyjne doskonale sprawdzi się na takich zajęciach jak:

 • specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia wyrównawcze
 • lekcje przedmiotowe z wykorzystaniem poszczególnych kart / ćwiczeń

Eduterpaeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne ćwiczenia matematyczne

Korzyści dla nauczycieli przedmiotowych i pedagogów

 • zestaw to gotowy materiał na zajęcia terapeutyczne, na cały rok szkolny
 • zestaw pomaga zaplanować przebieg terapii, z podziałem na etapy i obszary
 • zestaw zawiera różnorodne materiały i inspiracje pozwalające na dostosowanie toku lekcji do ucznia, zadań domowych i ćwiczeń sprawdzających
 • zestaw umożliwia dobranie kart pracy i ćwiczeń multimedialnych do obszarów, w których uczeń ma trudności
 • zestaw angażuje całą grupę uczniów do zajęć
 • uczniowie uczą się koncentracji na zadaniu
 • widoczne efekty pracy pedagogicznej
 • zestaw pomaga zdobyć informacje nt. poszczególnych trudności ucznia ze specjalnymi problemami edukacyjnymi, sposoby diagnozowani prowadzenia terapii i monitorowania postępów

Korzyści dla ucznia

 • bierze udział w ciekawych zajęciach
 • jest zmotywowany do systematycznego treningu i wykonywania żmudnych zadań
 • jest zmobilizowany do lepszej pracy, osiąga lepsze wyniki w terapii i nauce
 • uczy się nowych umiejętności
 • z łatwością przyswaja wiedzę
 • podnosi swoją samoocenę dzięki sukcesom odnoszonym na każdym etapie procesu terapeutycznego
 • lepiej funkcjonuje w grupie rówieśniczej
 • lepiej współpracuje z nauczycielem

Jak wygląda terapia z wykorzystaniem zestawu Eduterapeutica

Zestaw przygotowany został adekwatnie do trudności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią. Uczniowie bardzo często przejawiają trudności edukacyjne już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, czasu obserwacji ucznia i diagnozowania jego umiejętności. Terapia powinna być poprzedzona wielowymiarową, interdyscyplinarną diagnozą opisującą mocne i słabe strony ucznia. Następnie należy przygotować plan terapii, w której można wykorzystać zestaw Eduterapeutica będący skutecznym narzędziem TIK. Terapia powinna być skupiona na strefie najbliższego rozwoju, aby stopniowo wyposażać dziecko w nowe umiejętności funkcjonalne.

Zalety zestawów Eduterapeutica

 • różnorodność i czytelność narzędzi
 • podział na działy ułatwiający szybkie odszukiwanie odpowiednich obszarów
 • przejrzyste, głównie czarno białe karty pracy ułatwiające kopiowanie
 • proste karty pracy, bez zbędnych bodźców, ozdobników
 • karty pracy w wersji pdf
 • zgodność z podstawą programową klas 4-8
 • grafiki i multimedia adekwatne do wieku
 • gotowe rozwiązania, pomysły i możliwości zorganizowania pracy przez wiele zajęć w ciągu roku szkolnego i to na różnych poziomach edukacji
Dane techniczne

Zawartość zestawu:

 • interaktywne ćwiczenia, gry edukacyjne nawiązujące do znanych gier komputerowych - łącznie blisko 500 ćwiczeń multimedialnych
 • wydrukowane karty pracy, dostępne również w programie do ponownego wydruku
 • poradnik metodyczny wraz z instrukcją obsługi
 • poradnik dla rodzica
 • długopis Banach 3D z kartami pracy oraz materiałem do tworzenia modeli
Skontaktuj się, jeżeli nie znalazłeś odpowiedniego produktu!

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.